Beheersstichting

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en biedt kinderen een veilige en leerzame speelomgeving.

Sc. Pres. F.D. Roosevelt (KvK 17239454) is een scoutingvereniging (hierna genoemd Scouting Roosevelt) voor kinderen met een lichamelijke beperking in Eindhoven. Deze vereniging is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Roosevelt heeft ongeveer 60 leden en verzorgt een regiofunctie, dat wil zeggen dat er ook leden uit de omliggende gemeentes welkom zijn.De groep bestaat uit een aantal gemengde speltakken van jongeren in de leeftijd van 7 t/m 21 jaar. Elke speltak draait één weekend in de maand, aan het einde van het seizoen is er een leuk zomerkamp. De Scouting Roosevelt is gehuisvest aan de Oude Muschbergweg 1 te Eindhoven. De naam “Scouting Roosevelt” komt van Franklin Delano Roosevelt, destijds van 1933 tot 1945 president van de Verenigde Staten. Volgens de statuten werd de groep op 7 juli 1965 opgericht. Sinds 1977 is de scoutinggroep gehuisvest aan de Oude Muschbergweg. In 1995 is het huidige pand geopend en heeft het clubgebouw de naam “Villa Roosevelt” gekregen.

De President F.D. Rooseveltstichting is in 1980 van de scoutinggroep afgesplitst en fungeert sindsdien als beheersstichting van de Scouting Roosevelt. De President F.D. Rooseveltstichting is eigenaar van de Villa Roosevelt in Eindhoven en verzorgt de inrichting en het onderhoud van dit gebouw.

De President F.D. Rooseveltstichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Doelstelling

De President F.D. Rooseveltstichting heeft geen winstdoelstelling en stelt zich ten doel het scoutingspel mogelijk te maken voor lichamelijk beperkte jongeren, met name de scouting groepen die zijn aangesloten bij de vereniging Sc. Pres. F.D. Roosevelt in Eindhoven. De stichting zet zich in voor het in verbinding brengen van lichamelijk beperkte jongeren met elkaar en heeft ten doel activiteiten aanbieden die een positieve bijdrage leveren aan het leven van de jongere.

Statutaire doelstelling

Onze stichting richt zich op het verwerven van financiële middelen, het opbouwen en beheren van een weerstandsvermogen en het aan de Scouting Roosevelt ter beschikking stellen van de nodige financiële middelen, gebouwen en faciliteiten.

Statutaire doelstelling

De Stichting President F.D. Roosevelt werkt zonder winstoogmerk. De stichting werkt aan de doelstelling door o.a. op zoek te gaan naar sponsoren en activiteiten te organiseren die een (financiële) bijdrage leveren ten behoeve van de doelstelling.