ANBI status President F.D. Rooseveltstichting

De Belastingdienst merkt de President F.D. Rooseveltstichting aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is de Stichting verplicht om via een internetsite diverse gegevens openbaar te maken en actueel te houden. Deze gegevens zijn opgenomen op deze pagina.

Naam, adres en registratiegegevens

President F.D. Rooseveltstichting
Bezoekadres scoutingclubgebouw “Villa Roosevelt”:
Oude Muschbergweg 1, 5631 AE EINDHOVEN
Tel.nr. +31 (0)40 281 35 01
Correspondentie- en factuuradres:
Baristraat 76, 5632 TL EINDHOVEN
Tel.nr. +31 (0)6 53868138

Kvk: 41087238
BTW:
RSIN: 8028.52.774

Doelstelling

De President F.D. Rooseveltstichting stelt zich het volgende ten doel:
“Het scheppen van de mogelijkheid voor de beoefening van het spel van verkennen door scoutinggroepen voor lichamelijk gehandicapten jongens en meisjes, speciaal in Zuid-Oost Brabant, met name de scoutinggroepen welke zijn aangesloten bij de Groepsstichting President Roosevelt te Eindhoven. Speciaal hiervoor verwerven en beheren wij financiële middelen, roerende en onroerende zaken en stellen de groepsstichting de nodige financiële middelen, gebouwen en ruimten ter beschikking.”

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. F. de Vroome
Penningmeester: Dhr. P. van Vlokhoven
Lid: Dhr. R. van Aquoij
Lid: Dhr. F. Eenennaam

Bestuursinformatie

Het bestuur van de President F.D. Rooseveltstichting bestaat geheel uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen. Vergoeding van gemaakte kosten op declaratiebasis gebeurt enkel na het overleggen van originele bewijsstukken.